DMCA: [email protected]
Welcome http://m.hiapphere.com

伴鱼口语-真人陪练汇聚中外英语达人外教 2.4.8.1

1979Downloads, 0 Comments
3 Rating:3

Description · · ·

伴鱼 - 最有效的真人口语陪练

张口说英语的第一步,没过四级也能学;
新用户免费体验,真人一对一口语陪练;

“You had me at hello.“(你一开口就征服了我)---《Garfield》(加菲猫)

雅思托福口语考试不再发愁;
留学出境游与人交流不再尴尬;
外企升职从此没有阻碍;
中外金牌口语达人,带你秒学最地道的口语!

功能:
陪练:100%真人在线陪练,汇聚中外各国口语达人;
实时:实时语音在线交流,真实场景边学边用;
自由:自己定制学习计划,个性安排陪练时间;
录音:自动录音陪练纪录,随时回顾学习效果。

Tags

Change log

Version2.4.8.12017-07-18Version2.4.6.02017-07-12Version2.4.4.02017-07-04Version2.4.3.32017-06-28Version2.4.3.12017-06-26Version2.4.2.02017-06-19Version2.4.0.12017-06-16Version2.4.0.02017-06-13Version2.3.9.02017-05-31Version2.3.5.02017-05-09Version2.3.3.02017-05-03Version2.3.1.02017-04-25Version2.3.0.02017-04-18Version2.2.7.12017-04-09Version2.2.5.32017-03-22Version2.2.5.12017-03-22Version2.2.5.02017-03-21Version2.2.4.02017-03-14Version2.2.2.02017-03-01Version2.2.1.12017-02-24Version2.2.1.02017-02-21Version2.1.9.02017-02-15Version2.1.7.22017-02-09Version2.1.7.02017-02-06Version2.1.6.02017-01-19Version2.1.4.02017-01-17Version2.0.8.12016-12-30Version2.0.8.02016-12-27Version2.0.6.02016-12-20Version2.0.5.12016-12-16Version2.0.5.02016-12-15Version2.0.4.02016-11-22Version2.0.3.12016-11-15Version2.0.1.12016-11-10Version2.0.0.02016-10-31Version1.9.12.42016-10-31Version1.9.12.02016-10-25Version1.9.11.02016-10-18Version1.9.5.02016-09-05Version1.9.1.02016-08-11Version1.9.0.02016-08-01Version1.8.9.32016-07-29Version1.8.7.02016-07-29Version1.8.7.02016-07-11Version1.8.6.02016-07-05Version1.8.5.12016-06-28Version1.8.2.12016-06-14Version1.8.0.12016-05-23Version1.7.3.02016-05-15Version1.7.2.02016-05-09Version1.7.1.02016-05-01Version1.7.0.02016-04-25Version1.6.2.12016-03-29Version1.6.1.02016-03-22Version1.5.5.12016-03-07Version1.5.4.02016-02-27Version1.5.2.22016-02-04Version1.5.02016-01-26Version1.4.3.12016-01-11Version1.4.32016-01-10Version1.4.2.12016-01-02Version1.4.1.22015-12-29Version1.4.0.22015-12-19Version1.3.22015-12-06Version1.3.12015-11-29Version1.3.02015-11-25Version1.2.6.12015-11-11Version1.2.62015-11-05Version1.2.4.12015-10-24Version2.8.12015-10-15Version2.8.12015-10-15Version1.2.3.12015-10-14Version1.2.32015-10-12Version1.2.22015-10-04Version1.1.1.22015-09-02Version1.1.12015-08-31Version1.1.02015-08-24Version1.0.1.32015-08-13VersionMarket2015-08-11
Thumbs
Prev0/0Next
Description · · ·App Name:伴鱼口语-真人陪练汇聚中外英语达人外教Latest:2.4.8.1Size:FreeEnglish:EnglishROM:2.3 and upSize:3.8MUpdate:2017-07-18Permissions:Permissions
Free Download1979Downloads
Share bleow url to friends and make money!

(use ctrl+c/ctrl+v copy) How to make money?Add Review / 伴鱼口语-真人陪练汇聚中外英语达人外教· · ·

Submiting · · ·
3 Rating:4
Related android app
    Sell footer